Wat is BizAwards Altena?

Kort gezegd: twee Ondernemersprijzen. Eén voor gevestigd ondernemerschap en één voor jong, aanstormend talent. Uiteraard beiden in Altena.

Door waardering ontstaat verbinding.
Dat is bij ondernemers in Altena niet anders.

Als er iets is dat mensen verbindt, is dat waardering. En waarom zou dat bij ondernemers ánders zijn. Verbindingen zijn immers bouwstenen voor iederéén die verder wil. In een regio op weg naar 2019 – één Altena – is verbinden zelfs cruciaal. Ondernemers in het Land van Heusden en Altena zijn, binnen de diverse branches, bij uitstek de groep die voor die verbinding zorgt. Dagelijks keihard in de weer voor een goed product of een perfecte dienstverlening. Maritiem. Agrarisch. Handel & Logistiek. Middenstand. Recreatie & Dienstverlening. Sectorbreed op zoek naar tevreden klanten. Hoeveel (regionale) verbinding wil je hebben?

Gegrepen door dit gegeven ontstond binnen B2B-platform Ondernemend Altena™ de gedachte onderscheidend ondernemerschap op een unieke manier zichtbaar te maken én te waarderen: zet de spotlights op bijzondere ondernemers en talenten van ondernemerschap waar de regio met recht trots op kan zijn!

Nomineren | kiezen | waarderen
Het proces van nomineren en kiezen duurt enkele maanden en komt tot stand door en met ondernemers. De vlammende apotheose is d.d. 23-11-2017 op Fort Altena.

Wat doet BizAwards Altena?

ZICHTBAAR MAKEN | Ondernemerschap zichtbaar maken in een regio vol markante ondernemers.

WAARDEREN | Waarderen van inventief en creatief ondernemerschap.

VERBINDEN | Door waardering ontstaat verbinding. Op weg naar één Altena onmisbaar.

VERSTERKEN | Ondernemerschap regiobreed versterken.

Wat wil BizAwards Altena?

– Bieden van een letterlijk podium aan ondernemerschapstalent waar Altena trots op kan zijn.
– Zichtbaar maken en waarderen van innovatief, ambitieus ondernemerschap.
– Verbindingen leggen tussen individuele ondernemers, branches, onderwijs en overheid.
– Bijdrage leveren aan het lokaal delen van kennis, iets wat kan leiden tot nieuwe  lokale economie.
– Organiseren van een kwaliteitsevent dat Altena ook provinciaal op de kaart zet.
– Een podium creëren voor gemeenten t.b.v. contacten met ondernemers rond economische ontwikkelingen in of rond Altena.

BizAwards Altena wordt georganiseerd door:

De kartrekkers: Peter Vos, Piet Hartman, Nicole Roubos, Cor Spek, Henri Verhagen (vlnr)
Jury: Kees de Vries, Sandra den Haan-Paans, Renze Bergsma, Steffanie van der Maas, Stephan de Kort, Hans Verhoeven (vlnr)

WAAROM zouden ondernemers MEEDOEN?

REGIONAAL & MEERJARIG
BizAwards Altena is een UNIEK REGIONAAL & MEERJARIG evenement met veel potentie.

VERBINDING
Het event verbindt de regio en zet Altena mét haar vijf branches krachtig op de kaart.

VOOR ONDERNEMERS
Bijzonder ondernemerschap & succesvol talent wordt zichtbaar gewaardeerd.

DOOR ONDERNEMERS
U kunt deelnemen aan de verkiezingen en zélf voordrachten doen.

VAN ONDERNEMERS
U bent 23-11 te gast op de speciale ONDERNEMERSAVOND die klinkt als een KLOK. Een avond voor uw beste pak of mooiste jurk …

MET ONDERNEMERS
BizAwards Altena wordt georganiseerd door enthousiaste collega-ondernemers.